1. Home
  2. quỹ bảo vệ môi trường thành phố đà nẵng

Thẻ: quỹ bảo vệ môi trường thành phố đà nẵng

Tập trung triển khai nhiệm vụ về lĩnh vực môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, bên cạnh việc chỉ đạo các nhiệm vụ chung về xây dựng thế chế,…

Các hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được vay vốn ưu đãi

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ… Xem thêm: Cho vay…

Đà Nẵng hướng đến xây dựng thành phố sinh thái

Sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường”, Đà Nẵng đã từng bước khẳng định được thương hiệu thành phố môi trường, thành phố thân…