Đà Nẵng xử lý các điểm nóng về môi trường

UBND thành phố Đà Nẵng đang triển khai Kế hoạch “Tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường” năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương cùng các địa phương, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, triển khai các dự án “Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời tại bãi rác Khánh Sơn”, “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn” nhằm xây dựng các khu chôn lấp hợp vệ sinh, cải thiện môi trường tại bãi rác Khánh Sơn.

Đọc thêm: Nhìn lại 10 năm Đà Nẵng xây dựng “Thành phố môi trường”

Điểm nóng về môi trường: Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng bốc mùi hôi nồng nặc với đủ các loại rác thải vứt đầy trên bờ và mặt nước.

Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng bốc mùi hôi nồng nặc với đủ các loại rác thải vứt đầy trên bờ và mặt nước.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý tại các Trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, giám sát chủ nguồn thải; kiểm soát chất lượng nước sau hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung và cơ sở quy mô lớn; tăng cường quản lý đối với điểm nóng về môi trường…

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị là chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề; đơn vị quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; đơn vị quản lý, vận hành bãi rác thành phố; đơn vị vận hành các trạm xử lý nước thải đô thị, trung tâm chế biến gia súc gia cầm… tăng cường giám sát, thanh kiểm tra chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm biện pháp xử lý ô nhiễm tại những điểm nóng môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thông tin: UBND thành phố yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì việc kiểm tra tiến độ thực hiện đối với các công trình xử lý điểm nóng về môi trường; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất, định kỳ hàng quý, tổng hợp báo cáo về UBND thành phố…

Các sở, ban, ngành hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị chủ đầu tư hoặc chủ trì triển khai công trình xử lý điểm nóng môi trường thực hiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ đề ra trong năm 2019./.

Bài viết trước

Dự án môi trường là “trọng điểm của trọng điểm” với Đà Nẵng

Bài viết sau

Nhìn lại 10 năm Đà Nẵng xây dựng “Thành phố môi trường”