Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố từ Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.

THƯ NGỎ

Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố từ Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.

Kính gửi Quý đơn vị

       Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng xin gửi lời chào trân trọng đến Quý đơn vị.

       Quỹ bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật. Quỹ được thành lập với chức năng cho vay lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, tài trợ cho cac chương trình dự án, đảm bảo các hoạt động nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố

       Với mong muốn tiếp tục mang đến sự hỗ trợ tốt nhất về tài chính cho các đơn vị có dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng hân hạnh giới thiệu đến Quý đơn vị các hình thức hỗ trợ tài chính tại Quỹ như sau:
       1. Cho vay với lãi suất ưu đãi

       a) Đối tượng cho vay: là các tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án đầu tư hoặc phương án đề nghị cho vay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường
       b) Điều kiện vay:
       Quỹ BVMT xem xét và quyết định cho vay khi Chủ đầu tư vay vốn có đủ các điều kiện sau đây:

       – Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự quy định của pháp luật
       – Có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

       – Có dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khả thi hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

       – Có phương án sử dụng vốn khả thi.

       – Có khả năng tài chính đảm bảo trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng

       – Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

       c) Tiêu chí lựa chọn chương trình, dự án

       –  Tiêu chí 1: Tính cấp thiết và hiệu quả bảo vệ môi trường

       – Tiêu chí 2 Tính kinh tế và khả năng trả nợ;

       – Tiêu chí 3: Quy mô và tính đặc thù;

      – Tiêu chí 4: Tính nhân rộng, bền vững;

      – Tiêu chí 5: Ưu thế áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp, đặc biệt là công nghệ trong nước.

      – Tiêu chí 6: Phục vụ trực tiếp các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

      d) Thời gian, hạn mức và lãi suất:

      – Thời gian vay: Không quá 05 năm đối với một dự án. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng quản lý Quỹ BVMT quyết định, nhưng không quá 7 (bảy) năm

      – Hạn mức: Tối đa 70% tổng mức đầu tư của Dự án

      – Giới hạn cho vay đối với một dự án: không vượt quá 25% vốn điều lệ thực có của Quỹ

      – Lãi suất: Mức lãi suất hiện tại là 3,6%/năm

      2. Tài trợ, đồng tài trợ

      a) Đối tượng xét chọn: Là các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ và hoạt động về bảo vệ môi trường

      b) Điều kiện xem xét tài trợ, đồng tài trợ:

      – Thuộc đối tượng tài trợ của Quỹ BVMT

      – Các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường có tính khả thi, có hiệu quả xã hội về bảo vệ môi trường và được cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

      – Hồ sơ xin tài trợ hoặc đồng tài trợ được Quỹ BVMT chấp thuận và tiến hành ký hợp đồng tài trợ hoặc đồng tài trợ

      c) Mức tài trợ: tối đa không quá 50% tổng chi phí để thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường xin tài trợ và phải phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ BVMT cho phép

      3. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

      a) Đối tượng được hỗ trợ

      Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư hoặc phương án đề nghị hỗ trợ tài chính thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; dự án đầu tư thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường hoặc giải quyết các vấn đề môi trường có phạm vi ảnh hưởng lớn (sau đây gọi chung là các Dự án đầu tư); các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

       b) Điều kiện được hỗ trợ lãi suất

       – Dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và hoàn trả được vốn vay cho tổ chức tín dụng.

       – Dự án được cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường xác nhận thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường hoặc đã giải quyết được các vấn đề môi trường

       – Dự án chưa được vay vốn hoặc tài trợ bằng nguồn vốn hoạt động từ Quỹ BVMT.

       Với trách nhiệm và nguồn lực sẵn có của mình, Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng sẽ là công cục hỗ trợ đắc lực về tài chính cho các dự án đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực về môi trường cho cộng đồng và góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ môi trường quốc gia.

       Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

       Địa chỉ: Tầng 4, 57 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

       Điện thoại: 02363 653123

       Email: qbvmt@danang.gov.vn

       Website: depf.vn

       
      

D-QBVMT

Bài viết trước

Đề án: “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường”

Bài viết sau

Kế hoạch triển khai tuyên truyền và tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020