Tập trung triển khai nhiệm vụ về lĩnh vực môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, bên cạnh việc chỉ đạo các nhiệm vụ chung về xây dựng thế chế,…